Za dober prevod si je potrebno vzeti čas

 

Kot prav vsaka stvar na tem svetu, tudi dober prevod zahteva svoj čas. Če želimo pripraviti dober prevod, si moramo najprej skrbno prebrati izvorno besedilo, da bi se podrobneje seznanili s področjem, ki ga zadeva prevajanje. Temu sledi tako imenovana raziskovalna faza, v kateri si prevajalci s pomočjo lastne baze opravljenih prevodov, kakor tudi s pomočjo neskončnih možnosti, ki jih ponuja internet, »pripravijo teren« in poiščejo čim več besedil in posebnih izrazov ter njihovih prevodov, ki jim bodo v pomoč pri prevajanju besedila, ki je pred njimi.

Prevajanje je v bistvu zapleten proces in pri tem ne gre zgolj za iskanje prevoda posameznih besed, pač pa je celotno besedilo potrebno prevesti tako, da bo imelo smisel, da bo predstavljajo zaokroženo celoto ter pri tem upoštevati naročnikove želje in komentarje. Pri tem ne smemo prevajati besed kot samih, pač pa prevajamo njihov pomen. Prevod se mora vsebinsko čim bolj približati izvornemu besedilu, pri čemer je potrebno dosledno upoštevanje področja, ki se prevaja, in posebnih izrazov, ki se tukaj pojavljajo. Le na tak način lahko pridemo do dobrega prevoda, zaradi katerega se bo stranka z veseljem vrnila k nam.

Po opravljenem delu seveda sledi še faza prebiranja in popravkov. Zato pri prevajanju ne smemo dajati prednost hitrosti, pač pa nam mora biti na prvem mestu kakovost. Pri tem je potrebno upoštevanje nepisanega pravila, ki pravi, da je dnevna norma za prevajalce 5 do 8 avtorskih strani. Hitrost prevajanja je odvisna tudi od področja, ki ga le-to zadeva. Pri manj zahtevnejših področjih lahko prevajalka opravi tudi do enkrat več strani na dan, medtem ko pri zahtevnejših besedilih ne dosega niti dnevne norme. Vse to so dejavniki, ki jih moramo vzeti v zakup, ko se z naročnikom dogovarjamo za rok oddaje končnega izdelka. Vsekakor se je bolje dogovoriti za kasnejši rok in pripraviti prevod ustrezne kakovosti, kot pa poslati slab prevod dan prej. S tem bi si skoraj zagotovo priskrbeli reklamacijo, pa tudi nezadovoljstvo in v najslabšem primeru izgubo naročnika.

Na žalost pa nas v današnjem hitrem tempu življenja zmeraj preganja čas in roki za oddajo, saj so tako kot prevajalci tudi naročniki polno zaposleni in besedila, ki so nujna, pošljejo zadnji trenutek, prevod pa bi seveda bil zaželen »čim prej«. Dober prevajalec pa je tisti, ki lahko v takšnem izjemnem tempu pripravi kakovosten prevod, s katerim si izbori mesto pri naročniku, ki se bo kasneje z veseljem vračal k njemu. To pa za naše prevajalce pomeni tudi marsikatero neprespano noč. Tako je pač v svetu prevajanja.

Stranke so na prvem mestu in pri nas se trudimo, da so prevodi zanje opravljeni kakovostno, cenovno dostopno in v dogovorjenem času. Četudi se zato odpovemo večeru s priljubljeno knjigo v rokah ali počitku.


***
Sestavila: Brigita Vogrinec Škraba

Prevajanje Ensitra: Ensitra vam nudi prevajanje, lektoriranje in oblikovanje.

Od izvornega besedila, do prevoda, lekture in končnega izdelka.
www.ensitra.si