Je prevajanje res preprost proces zamenjave besed?

 

Mnogi so prepričani, da je prevajanje nekaj povsem preprostega – vse, kar mora prevajalec storiti je, da zamenja besede izvornega besedila s primernimi besedami ciljnega jezika. To ne drži, saj bi mnoge fraze ob dobesednem prevodu izgubile pomen. Prevajanje je zelo zapleten proces, ki mora upoštevati več dejavnikov – zvrst in slog izvirnika, prevajalčevo znanje, ciljne bralce prevoda in mnoge druge.

Ker večina ljudi razmišlja o procesu prevajanja kot zgolj preprosti menjavi besed, je pogosto moč slišati komentarje, ki v bistvu razvrednotijo delo prevajalcev. Če bi bilo prevajanje res tako preprosta naloga, bi nas računalniška programska oprema že zdavnaj nadomestila – prevajanje že dolgo ne bi bilo skrajno naporno intelektualno delo.

Končni izid takega odnosa, ki ga lahko imenujemo tudi splošni odnos, je predstava, da je prevajanje nezahtevno delo. Domneva se, da je prevajanje zelo preprosto, skoraj v celoti opravljeno kot avtomatski in mehanski proces, kjer se iščejo besede ciljnega jezika, ki po pomenu ustrezajo besedam jezika izvirnika. Drug podel izid dolgoročnega širjenja takšnih predstav je tudi ta, da je prevajalsko delo premalo plačano. Ker stranke na prevajanje pogosto gledajo kot na otroško igro, se jim zdi nizka cena povsem samoumevna. Podjetja pogosto osupnejo, ko izvedo za dejansko ceno prevoda in so nepripravljena plačati vsoto, ki jo nek projekt zahteva.

V resničnem svetu je naše delo seveda veliko bolj zapleteno – ne gre le za zamenjevanje besed, kot da bi iz lego kock gradili hiše – in zahteva prenos pomena. Če bi šlo za preprost proces, bi nalogo zmogli programi za strojno prevajanje besedil. Ker pa je potrebno prenesti pomen (da, prevajamo pomen, ne besed), še predvsem zaradi doseganja tekočnosti v ciljnem jeziku, po kateri hlepijo, pa ne more nič nadomestiti človeškega razuma. Naša naloga je prenesti pomen besedila z upoštevanjem, da ne moremo vedno najti popolnih ustreznic (ekvivalentov). V veliko primerih ne moremo samo zamenjati besede, pač pa moramo besedilo prirediti. Prevajanje je skrajno zapleten miselni proces prenašanja pomena, pri katerem nenehno sprejemamo odločitve, ki temeljijo na našem življenjskem stilu, državi, v kateri živimo, in celo na naši življenjski zgodovini in izkušnjah.

Delo prevajanja pa v zadnjem času pridobiva prepoznanje, ki ga potrebuje, ko podjetja in ljudje zahtevajo vse bolj strokovne prevode in se začenjajo zavedati težav, ki jih vključuje proces prevajanja. Vsaka prevajalska podkategorija (leposlovje, pravni dokumenti, film itn.) ima svoje posebnosti, kot so uporaba posebnih orodij, meje, ki so posledica časa in prostora, ipd. Ti pogledi, povezani z naraščajočimi zahtevami zaradi globalizacije, označujejo prevajanje kot zelo zapleten in strokoven proces.


***
Sestavila: Brigita Vogrinec Škraba

Prevajanje Ensitra: Ensitra vam nudi prevajanje, lektoriranje in oblikovanje.

Od izvornega besedila, do prevoda, lekture in končnega izdelka.
www.ensitra.si