Profesionalna prevajalska storitev proti strojnemu prevajanju

 

Veliko ljudi si želi, da bi lahko zaupali strojnim prevajalnikom, ki obljubljajo prevode odlomkov, odstavkov, dokumentov in celo spletnih strani v drug jezik, a žal temu ni tako. Zakaj? Preprosto. Poskus prenosa pomena iz enega jezika v drugega je storjen s strani programske opreme, ta pa ni zmožna dojemati vseh možnih in bistvenih pomenov neke besede ali besedne zveze – pomen lahko pravilno prenese le usposobljen prevajalec (človek!).

Kaj sploh je strojno prevajanje? Strojno prevajanje (tudi avtomatizirano prevajanje) pomeni tvoriti ustrezno besedilo, ki sporoča enak pomen v drugem jeziku brez poseganja živega prevajalca. Strojno prevajanje, ki obljublja hiter in poceni (ali celo brezplačen) prevod, ima svoje začetke v letu 1950, ko se je porodila potreba po prevodu sovjetskega dokumenta v angleščino. Skeptičnost je začela rasti, ko je bila ruska beseda za "hidravlični oven" prevedena kot "vodna koza".

Bistvena težava strojnega prevajanja je nenatančnost. Če ste se odločili koristiti tovrstno prevajanje, bi morali o svoji odločitvi razmisliti še enkrat. Niti najbolj napredna in visoko razvita programska oprema se ne približa tekočnosti, ki jo poseduje materni govorec nekega jezika, niti ne poseduje znanja in veščin profesionalnega prevajalca. Avtomatizirano prevajanje se ozira le na posamezne besede, pomen teh pa je seveda odvisen od njihovega sobesedila. Tu strojni prevajalniki spodletijo.

Tveganje, ki ga sprejemate ob uporabi strojnega prevajanja, lahko ilustriramo s primerom iz leta 2007. Šlo je za resen diplomatski incident med izraelskimi novinarji in nizozemskim ministrom za zunanje zadeve, ki je nastal kot posledica poslanega e-sporočila. Avtor je namreč vsebino sporočila pred pošiljanjem prevedel s pomočjo strojnega prevajalnika. Novinarji so se z ministrom želeli pogovoriti o bližnjem obisku Nizozemske zaradi seminarja o nizozemski politiki, a so mu v nesrečnem sporočilu postavili več nesmiselnih vprašanj o njegovi materi, med drugim so povpraševali tudi po njenih spalnih navadah. Minister je vložil uradno pritožbo čez novinarje in odpovedal njihov obisk Nizozemske, nad sporočilom pa ni bilo navdušeno niti izraelsko ministrstvo.

Prevajanje je zapleten in občutljiv proces, pri katerem moramo upoštevati jezikovne in kulturne vidike izvornega besedila. Prevajanje in njegova težnja po natančnosti ne more biti postavljena na kocko s postopkom strojnega prevajanja, ki poteka z zamenjevanjem besed – potrebnih je več let usposabljanja, izkušenj in razumevanja, da postaneš profesionalen prevajalec. Za razliko od pristopa, ki ga uporabi strojni prevajalnik, pravi prevajalec ne sprejema kompromisa, ko gre za kakovost. Zaveda se namreč, da je slab prevajalski proces izvor tveganja in vodi v nenatančen, napačen končni izdelek.

Profesionalni prevajalci ponujajo visoko kvalitetne prevajalske storitve, pri katerih se previdno približajo vsakemu najmanjšemu delčku besedila. Le profesionalen prevajalec je zmožen podreti jezikoslovne ovire in dostaviti sporočilo do ciljnih bralcev, s tem pa omogoči lažjo in učinkovitejšo komunikacijo ter poslovanje.

Naj ne bodo strojni prevajalniki babilonski stolpi, v katere boste metali svoje besede. Natančnost in zanesljivost prinese le dotik profesionalnega prevajalca.


***
Sestavila: Brigita Vogrinec Škraba

Prevajanje Ensitra: Ensitra vam nudi prevajanje, lektoriranje in oblikovanje.

Od izvornega besedila, do prevoda, lekture in končnega izdelka.
www.ensitra.si